SAYONARA, Jarda Bernt

S/Y Sayonara se svým kapitánem, Jaroslavem Berntem, vyplula na cestu kolem světa v polovině května 2010 ze Stralsundu a dosud je na cestě. Saynoara je dřevěný gaflový keč z roku 1940, postavená ve Štětíně jako rybářská loď. Kapitán Bernt jí zakoupil v roce 2009 a po nezbytných úpravách vyplul kolem globu. Publikováno s laskavým svolením Jardy Bernta, http://www.sysayonara.cz

34. Sayonara: Z Azorských ostrovů do Evropy

sayonara_logo3 400 mil. 42 dnů na moři, Tak to byla přeplavba z Brazílie na Azory. Na tak dlouhou plavbu se musí člověk obrnit především trpělivostí a nezoufat při každém nezdaru. Věřit, že příprava, která plavbě předcházela, byla správná a že očekávaný výsledek se dostaví je předpokladem vyváženého stavu mysli. Pesimismus a malomyslnost musí být na tak dlouhé plavbě utrpením. 27 dnů nám foukal vítr z předního kvadrantu, téměř bezvětří nás zastihlo v 7 dnech a vítr 5 a více Bf byl pouze 60 hodin, takže dosažený průměr 81 mil denně tj. necelé 3,4 míle za hodinu, odpovídá možnostem Sayonary v těchto podmínkách. Celý příspěvek

Reklamy
Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , , | Napsat komentář

33.Sayonara: Atlantikem z Brazílie

sayonara_logoKdyž jsme 11. března vplouvali do brazilského přístavu Cabedelo, stále jsem si ještě uchovával poněkud zkreslené představy o této jedinečné zemi. První minuty na pevnině však nastavují brazilskou skutečnost, alespoň pro část této rozlehlé země.

Ochota místních, chudoba a špína. Ochota chudých se ztrácí v obtížnosti dorozumění a odborné nezpůsobilosti, špína a nepořádek znehodnocují jinak příjemné obyvatelstvo. Ostatně představy o Brazilkách vzaly za své velice záhy. Převažuje nadstandardní hmotnost napresovaná do přiléhavých kalhot. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , , , , | komentáře 3

32. Sayonara: Plavba do Brazílie

sayonara_logo_2Člověk má vždy usilovat o maximum, ale musí se smířit s tím, že nejen nelze dosáhnout všeho, ale že bude i prohrávat. Každý jdeme životem s nějakými sny. Nejtěžší je ovšem vědět co vlastně chceme a potom rozhodnutí pro zvolenou cestu. Volba nestandardních cest vždy s sebou přináší množství nesnází a povinností. Jejich zvládnutí vyžaduje optimistické vidění, aktivní přístup, silnou vůli, jistou míru sobectví a trochu i štěstí. Opírejme se o budoucnost. Tam je svět otevřen dokořán, tam je svoboda, tam lze ovlivnit budoucí běh věcí. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

31. Sayonara: Plavba do Namibie

sayonara_logoCape Point, Cape Good Hope, Mys Dobré naděje. Druhý ze slavných mysů, který musíme obeplout, je od našeho přístavu vzdálen 16 mil plavby přes False Bay. Tlačeni časem, nemůžeme dbát na doporučení vyplout k mysu až s příznivým větrem. Čistý protivítr 20 kt, motor na 2 000 otáček, kosatka, třetí ref na hlavatce, protiproud, třímetrové vlny. Z počátku postupujeme vpřed jen jednu míli. I pobřežní službě se na radaru jeví náš pomalý postup jako zoufalý zápas a vysílají za námi člun záchranné služby. Ujišťujeme je, že vše je v pořádku, takže nám popřejí šťastnou plavbu a ujíždějí nocí do přístavu. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , , , | Napsat komentář

30. Sayonara: Kolem nejjižnějšího cípu Afriky

sayonara_logoOtáčení naší Země vede ke vzniku jisté síly zvané Coriolisova. Ostatně ona je to na rovníku pořádná rychlost, 1700km v hodině. Tato síla pak způsobuje stáčení veškeré hmoty pohybující se ve směru poledníků na severní polokouli doprava, tedy ve směru hodinových ručiček a na jižní polokouli doleva. Jachtaři tuto skutečnost využívají a vybírají si pro svoji plavbu vhodné trasy. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , , , , | 1 komentář

29. Sayonara: Plavba do Afriky

sayonara_logoPodle Moitessiera je loď a plavba způsob života, který vybízí k rozjímání a nabízí mimořádné chvíle přispívající k naplnění člověka. Nejde o výjimečný výkon, nejde o rychlost, nejde o obdiv. Dospět do tohoto stavu klidu a pohody vyžaduje nejen pár základních znalostí, ale především pokoru vůči přírodě, předvídavost a zodpovědné vedení lodě. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , , | 1 komentář

28. Sayonara: Maskareny

sayonara_logoV JZ části Indického oceánu východně od Madagaskaru se nachází ostrovy Rodrigues, Mauritius a Réunion, souhrnně Maskareny. Ostrovy jsou sopečného původu, na Reunionu s dosud činnou sopkou Piton de Fournaise, která naposledy soptila v roce 2007. Do příchodu objevitelů v 16. století nebyly osídleny, pokud nepočítáme vyhubeného nelétavého ptáka dodo neboli blbouna nejapného, jehož symbol se vyskytuje v mnoha podobách na všech ostrovech. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , | 1 komentář

27. Sayonara: Indický oceán

sayonara_logoDarwin. Hlavní město australského Severního teritoria. Řídké osídlení s významným podílem původního obyvatelstva. Polopouštní oblast s malými zásahy do původního prostředí. Oblast, kde se mají domorodí Aboridžinci postupně ujímat řízení teritoria. Darwin prodělal několik přírodních katastrof a bombardování Japonci za druhé světové války, takže město je zcela nové se všemi znaky moderních měst s výjimkou mrakodrapů. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , , , | 1 komentář

26. Sayonara: Plavba do Austrálie

sayonara_logoPlavbu z Vanuatu do Darwinu, cca 2 500 mil, jsem rozdělil na tři úseky.

Plavbu Korálovým mořem, Port Vila, ostrov Togula patřícímu k Nové Guinei, cca 900 mil, dále na ostrov Thursday Island patřícímu k Austrálii, cca 800 mil, zde odbavení a Arafurským mořem do Darwinu také 800 mil. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , | 1 komentář

25. Sayonara: Vanuatu

sayonara_logoKdy máme přijít na odbavení „check out“? Ptáme se na customs v Suvě. Dvě hodiny před vyplutím zní odpověď. Přicházíme na domluvený čas, čekáme hodinu, dvě a pověřený úředník nikde. Nakonec se nás ujímá jeden ze sedmi pracovníků a odbavuje nás. Odplout dnes však již nelze, za chvíli bude tma. Co ale předpisy? Pozor tady platí „fiji time“, kde dnes znamená zítra. Složitě ještě vyměňujeme Vanuatskou měnu a poté dlouho do noci směňujeme v baru RSYC /Royal Suva Yacht Club/ poslední fidžijské dolary za „Fiji Bitter“. Celý příspěvek

Categories: SAYONARA, Jarda Bernt, Češi na cestě kolem světa | Vlastnosti: , , , , , , , | 1 komentář

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.